top of page

Miten varustautua tulevia aikoja vasten 1. Pietarin kirjeen mukaan?

Pietarin 1. kirje oli kirjoitettu hajallaan oleville seurakunnille, jotka ovat muukalaisia tässä maailmassa. Keisari Neron aikana kristittyjä vainottiin: Roomassa syttyi tulipalo -64, joka paloi 3 päivää ja aiheutti paljon tuhoa. Tuli hiipui 3. päivän jälkeen mutta tuuli puhalsi sen taas uuteen voimaan. Kansa syytti tästä Neroa, jonka tiedettiin haluavan jyrätä rakennukset uusien tieltä. Nero taas ei sietänyt syytöksiä, vaan keksi heti syntipukin; kristityt.

Simon kiivailija, joka sittemmin tunnetaan paremmin nimellä Pietari, oli kiertänyt vähän-Aasian (Turkin alue) seurakuntia ja valmistanut seurakuntalaisia tuleviin vainoihin. Hän kirjoitti heille: “valmistautukaa! Tulette kärsimään.” Pietari oli itsekin saava osansa vainoista. Olihan Jeesus profetoinut 30 vuotta aikaisemmin, kuinka Pietari tulisi kuolemaan. Tuon hetken koittaessa Pietari pyysi, että hänet naulittaisiin pää alaspäin, koska koki ettei olisi arvollinen Herransa tavoin kuolemaan ristillä oikein päin.Pietari ei kirjeessään selitä, miten kristittyinä parhaiten vältymme vainoilta vaan, miten ne kestetään. Ei, miten paeta vainoja vaan, miten pysyä paikallaan Jeesuksen tähden Ja miten käyttäytyä, kun vainot tulevat. Miten kyetä elää yhä vihamielisemmässä ja antikristillisemässä maailmassa.


Simon kiivailijasta mielenmuutoksen kautta Pietariksi


Simon tunnettiin kiivailijana, joka päästi helposti suustaan sammakoita. Kuitenkin hänen ensimmäinen kirjeensä oli täynnä rakkautta ja lämpöä. Tämä lämpö ja rakkaus tulee esille hyvin mm. 1. piet. ensimmäisessä luvussa: “vaikka ette ole nähneet Jeesusta, rakastatte häntä. Teillä on siitä sanomaton ilo!” Pietarin oli siis alun perin nimeltään Simeon. Kuvausten mukaan hän oli luonteeltaan kiivas ja paikoitellen ailahtelevainen. Paavali kirjeissään esittelee hänet epävarmana ja häilyvänä, kuin tuulessa heiluvana kaislana. Jeesus antoi hänelle kuitenkin toisen nimen: Pietari, joka merkitsee Kalliota. Mitä Simeonille, tuolle kiivaalle miehelle, tapahtui, kun Jeesus löysi hänet? Kohtaamisen (mielenmuutoksen) jälkeen Pietarista oli tullut järkähtämätön kuin kallio.


Eniten mielenmuutosta Pietarin elämässä vaikutti kenties seuraavat tapahtumat: 1. Ristiinnaulitsemisen jälkeen Pietari tapasi Jeesuksen Tiberiaan rannalla, jossa Jeesus paistoi kaloja hiilloksessa. Pietari tuijotti jälleen tuota hiillosta. UT:ssa on vain 3 mainintaa hiilloksesta, joista kaksi muuta ovat:


1 Tiberian rannalla, kun Jeesus valitsi opetuslapsia mm. Simeonin eli Pietarin.


2 Ylipapin pihalla, jossa Pietari lämmitteli käsiään Jeesuksen oikeudenkäynnin aikana. Pieni tyttö sanoi: “etkö sinä ole Jeesuksen ystävä?” - “en ole” - “puhut pohjoisen murretta” - “monet puhuvat sitä murretta” - “olen nähnyt sinut hänen kanssaan” - “en tunne sitä miestä!” Samalla, kun Jeesusta vietiin pihan poikki, hän muisti sanat: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." ja Pietarin sydän murtui.


Pietari tuijotti taas hiillosta ja varmasti hänen mieleensä palautui nuo kaksi muuta kertaa, jolloin hän oli vastaavassa tilanteessa hiillosten edessä. Sanoiko Jeesus sanoi Hänelle: “toivoin sinusta johtavaa pastoria, mutta menit sitten mokaamaan!? Sinusta ei ole mihinkään!” Sanoiko hän niin? Ei. Hän sanoi: “Pietari, kelpaat minulle,- tiedän sinun pystyvän siihen, jos voin olla varma yhdestä asiasta: “rakastatko sinä minua?”


Pietari korostaa sitä kirjeessään jae 8 “Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa,” Tulevaisuuden kannalta on tärkeintä, että me rakastetaan Häntä.


Kuka vaan kestää sinun kanssasi, jos tietää, että sinä rakastat häntä. Puolisot tietävät toistensa huonot puolet, mutta he kestävät ne, kunhan he voivat olla varmoja toistensa rakkaudestaan. Jeesus kysyi Pietarilta kolmesti: “rakastatko sinä minua?” Se auttoi Pietarin takaisin kalliolle. Siinä tapahtui mielenmuutos kaislasta kallioksi.


Muukalaisena maan päällä, kotona vasta taivaassa


Olemme ja tulemme olemaan aina muukalaisia tässä maailmassa. Miksi? Tuon saman mielemme muutoksen takia, jonka Pietari ja niin moni muu Jeesuksen seuraaja on käynyt läpi. Miten sitten muukalaisia - tällekin maailman ajalle - kohdellaan, kun tulee vaikeat ajat? Heitä syrjitään ja vainotaan niin siis meitäkin ja tullaan tästäkin eteenpäin.


Pelastus, kärsimys ja kuuliaisuus ovat kolme tärkeää pääkohtaa, jotka Pietari meille kirjeessään antaa ohjeeksi:


1. Pelastus. Meidät on pelastettu tästä maailmasta Jumalan perheeseen. Meillä tulee olla siis varmuus pelastumisesta. Tämä on tärkeä tiedostaminen yksilönä mutta myös yhteisönä.


Ensin ja ensimmäiseksi meidän tulee olla varma pelastuksesta 1. Piet. 1:3-5 “Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa,” Ilman tätä varmuutta olemme vaikeuksissa. Pelastus luo kaikelle varman perustan.


Meidät on pelastettu yksilöinä, mutta meidät on pelastettu myös uskovien yhteisönä (perheenä). Uskovista koostuvan perheen tuki on tärkeä, kun paine ympärillä kasvaa. Yksin ei pärjää, vaan on oltava osa yhteisöä/perhettä. “Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” [Ef. 2:19]


2. Kärsimys. 1. Piet. 2:21 “Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.” Niin kuin Jeesus kärsi niin mekin joudumme tässä maailmassa kärsimään.


3. Kuuliaisuus. Kuuliaisuus Kristuksen Sanalle saa esimerkin avulla ympärilläsi olevat heräämään. Ei tule koskaan kostaa pahaa pahalla vaan voittaa paha rakkaudella . Tämä ajatus ja toimintatapa on täysin vastainen tämän maailman ajalle.


Älkää kostako pahaa pahalla jae 9 “Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.”


koska vainoaja voi tulla uskoon. Jae 16 “Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana – silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat.”

Meillä on yleinen pappeus. Olemme kaikki kutsuttu pyhäksi papistoksi. Voi olla että sinä olet ainoa pappi sille joka sinua vainoaa.


Näitä kolmea perusperiaatetta noudattamalla voidaan voittaa nekin, jotka panettelevat meitä. He näkevät mielenmuutoksemme ja se puhuttelee heitä.


Miika Kalliorinne 8.1.2023 Saarnatekstiä editoinut ja tiivistänyt Medi. Kuuntele saarna kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ

Jos haluat tutusta enemmän mielenmuutokseen tässä kirjasuositus:


Mielen muutos (John Burke). Kirja on innoittava lukukokemus, josta saa paljon aineksia hengellisen elämän rakentamiseen ja myös toisten tukemiseen heidän kasvussaan.


50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Muutos

bottom of page