top of page

Päivi Räsäsen - sananvapaus, uskonnonvapaus ja Roomalaiskirjeen ajankohtaisuus


Päivi Räsäsen tapaus nostaa esiin monimutkaisia kysymyksiä sananvapauden ja uskonnonvapauden rajoista. Se herättää pohtimaan, missä määrin uskonnolliset näkemykset voivat tai saavat vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntöön. Räsänen itse katsoo, että hänen sanomisensa kuuluvat sanan- ja uskonnonvapauden piiriin, mutta nämä vapaudet eivät ole absoluuttisia. Ne voivat törmätä muihin perusoikeuksiin, kuten yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.


Kuva: Päivi Räsänen on aikanamme kuin Raamatun Esteri


Roomalaiskirje tuo esille Sanan kaksiteräisen miekan, joka sisältää syvällistä teologista pohdintaa niin synnistä, armosta kuin anteeksiantamuksesta ja ihmisen sisäisestä taistelusta. Se korostaa armon universaalisuutta ja sen vapauttavaa voimaa, riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta. Roomalaiskirjeen sanoma on erityisen ajankohtainen aikana, jolloin yhteiskunnalliset ja raamatulliset arvot ja normit näyttävät heittävän kuperkeikkaa.


Molemmat; Päivi Räsänen ja Roomalaiskirje, korostavat Raamatun ja kristillisen etiikan merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Raamattu tarjoaa ihmisille hyvät ohjeet elämään ja moraaliin, ja sen tulkinnat voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asenteisiin ja jopa lainsäädäntöön. Tämä tekee Raamatun tuntemisesta erityisen tärkeää, varsinkin meidän ajassamme.


Pramille nostettu tapaus osoittaa, että uskonnollisten näkemysten esittäminen julkisesti voi olla monimutkaista ja herättää voimakkaita tunteita. Tässä kontekstissa Roomalaiskirjeen sanoma armosta ja anteeksiantamuksesta voi tarjota tärkeän näkökulman. Se muistuttaa, että vaikka ihmiset tekevät virheitä ja ovat puutteellisia, armo ja anteeksianto ovat aina mahdollisia - "isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät"


Yleisesti yhteiskunnallinen keskustelu uskonnosta, seksuaalisuudesta ja sananvapauden rajoista on monimutkaista ja herkkää. Se vaatii ymmärrystä sekä yhteiskunnallisista että teologisista näkökulmista. Roomalaiskirje ja Päivi Räsäsen tapaus yhdessä osoittavat, että kristillisen etiikan ja Raamatun ymmärtäminen on keskeistä, kun pyrimme navigoimaan näiden monimutkaisten kysymysten läpi. Tämä korostaa Raamatun ja sen opetusten tuntemisen tärkeyttä, jotta voimme osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun informoidusti ja empaattisesti.

Roomalaiskirjeen kontekstissa sananvapaus ja uskonnonvapaus saavat erityisen merkityksen. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä armosta, vanhurskaudesta ja synnistä, mutta myös siitä, kuinka kristityn tulisi suhtautua yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja valtaapitäviin (Room. 13). Tämä on erityisen ajankohtaista aikana, jolloin sananvapauden ja uskonnonvapauden rajoja punnitaan yhteiskunnallisesti Suomen rajojen ulkopuolellakin asti.


Roomalaiskirjeen sanoma armosta ja vanhurskaudesta on siis erityisen tärkeä, kun pohdimme yhteiskunnallista keskustelua ja sen rajoja. Se muistuttaa meitä siitä, että kaikki ihmiset ovat vajavaisia ja tarvitsevat armoa. Tämä voi olla hyödyllinen näkökulma, kun arvioimme, kuinka pitkälle sananvapaus ja uskonnonvapaus voivat ulottua ilman, että ne loukkaavat toisten perusoikeuksia.


Nyt hovioikeudessa oleva tapaus tuo esiin sen, että uskonnolliset näkemykset voivat olla ristiriidassa nykyisten yhteiskunnallisten arvojen ja jopa lainsäädännön kanssa. Ja mitä tulevaisuus tuokaan mukanaan. Varmasti paljon hyvää mutta myös haasteita. Roomalaiskirjeen näkökulmasta tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka kristityn tulisi elää yhteiskunnassa, joka ei välttämättä jaa samoja arvoja. Paavali kehottaa Roomalaiskirjeessä kristittyjä olemaan alamaisia esivallalle (Room. 13:1), mutta hän myös korostaa, että lopullinen velvollisuus ja lojaalisuus tulee kristityllä olla kuitenkin Jumalaa kohtaan.


Roomalaiskirjeen ajankohtaisuus näkyy siinä, kuinka se käsittelee yksilön ja yhteiskunnan välistä jännitettä mm. sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. Se tarjoaa teologisen kehyksen, joka voi auttaa meitä ymmärtämään näitä monimutkaisia kysymyksiä syvemmin.

Kirjoittaja: Olen Mertsi MEDI Ärling. Arvomaailmassani jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tärkeä. Rakastan diakoniatyötä ja elämää, jossa Jumala seisoo mukana molemmilla jaloilla. Erityinen kiinnostukseni kohde on uskon näkyminen arjen valinnoissa sekä heikon ihmisen ääni. Raamatussa minulla on kaksi tärkeää kohtaa: Psalmi 103 Kiitä Herraa minun sieluni äläkä unohda mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt. Toinen löytyy Sl. 19:22 ihmisessä kauneinta on hänen laupeutensa


Viitteet:

 • Raamattu, Roomalaiskirje

 • Eero Junkkaala Roomalaiskirjeen luennot

 • Useita erilaisia Roomalaiskirjeen kommentaareja

 • Wright, N.T. "Paul for Everyone: Romans, Part 1." SPCK, 2004.

 • Moo, Douglas J. "The Epistle to the Romans." Eerdmans, 1996.

 • Stendahl, Krister. "Paul Among Jews and Gentiles." Fortress Press, 1976.

 • Karvinen, Eevi. "Päivi Räsänen kiisti jyrkästi hovioikeudessa: ”En missään kytkenyt homoseksuaalisuutta pedofiliaan.” Iltalehti, 2023. Viitattu 2.9.2023 https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/007abade-ae93-4101-848d-8f8f9fbdf293


Tule mukaan Syty Sanasta Raamattukoulun toiselle oppitunnille 13.9. klo 18! 📚 Sukellamme Roomalaiskirjeen taustoihin ja sen kirjoittajan elämään sekä lukuun 1 ja sen jakeisiin 1-17. Mertsi MEDI Ärlingin kanssa 📚Yhteisen tutkimisen jälkeen:

1. Tiedämme, kuka Paavali oli ja mikä ja millainen oli roomalaiskirjeen aikainen maailma (1:1-7)

 • Ymmärrän kutsumukseni ja vastuuni elää uskoni mukaisesti. Miten levitän evankeliumia esimerkilläni ja ystävällisellä kohtaamisella muiden kanssa.

2. Ymmärrämme, miksi Paavali halusi vahvistaa Rooman kristittyjä yhteisessä uskossa (1:8-13)

 • Ymmärrän, mikä saa minut aktiiviseksi kristityksi ja etsimään yhteyttä muiden uskovien kanssa ja miten voin tukea ja rohkaista toisia uskoavia uskon tiellä, vaikka fyysinen etäisyys olisikin esteenä.

 • Ymmärrän, miksi on tärkeää, että seurakuntani on tunnettu paikkakunnalla ja sen uskovat nauttivat alueen ihmisten luottamusta.

3. Ymmärrämme, miksi Paavali koki olevansa velkaa ja halukas julistamaan evankeliumia (1:14-15)

 • Ymmärrän oman velkasuhteeni evankeliumiin sanoman eteenpäinviemiseen.

4. Ymmärrämme, miksi Paavali ei häpeä evankeliumia ja näkee sen olevan Jumalan voimana, joka vaikuttaa ihmisten elämään (1:16-17)

 • Ymmärrän, että evankeliumi on edelleen ajankohtainen vaikuttamaan ja muuttamaan ihmisten elämän suunnan ja tuo pelastuksen sukupuoleen, ikään ja etnisyyteen katsomatta.


💡 Ps. Raamattutunnin jälkeen on mahdollisuus jäädä rukouskokoukseen 💡

43 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page