top of page

Raamatun tulkinnan periaatteita

Päivitetty: 30. elok.

Opetus pidetty Porvoon helluntaiseurakunnan Syty Sanasta raamattukoulussa 16.8.2023 - Martti Suhonen

Raamatun tulkinnan periaatteita (Martti Suhonen)


1. Tess. 1:5

“Evankeliumi tuli, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella.”Luuk. 24:45-49

“Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset…”

Ylösnousemisensa jälkeen Hän antoi heille lähetyskäskyn ja lupasi Pyhän Hengen heille avuksi.Miten tulisi lukea tai tutkia Raamattua eli Jumalan sanaa?


Luemmeko - tai tutkimmeko - Raamattua?


Raamatun lukemisen ja tutkimisen tarkoitus on oppia tuntemaan Jumala Isänä ja pyrkiä noudattamaan hänen tahtoaan.


2. Tim. 3:16-17

“Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”


Room. 12:2

“Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä.”

Room. 15:4

“Sillä kaikki, mikä on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.”Miksi sitten tarvitaan Raamatun tutkimista ja tulkintaa?


1) Koska on paljon vaikeatajuista sisältöä, joka tietämättömien ja ymmärtämättömien käsissä muuntautuu väärään muotoon


2. Piet. 3:16

“--Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.”


Esimerkiksi Danielin kirja on ollut lukittuna meidän päiviimme asti.

Dan. 12:4

“Mutta sinä Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämän kirja lopun aikaan asti, Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy.”


Nyt kun näemme, mitä maailmassa tapahtuu, alamme ymmärtää sanoman sisältöä.2) Koska emme ymmärrä oikein, jos ei ole selittäjää

Apt. 8:30-31, 34-35

Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka Filippus toimii selittäjänä. Hän vastaa hoviherran kysymykseen, kenestä profeetta puhuu, ja julistaa tälle evankeliumia Jeesuksesta.


3) Koska eksyttäjiä ja valheprofeettoja on paljon


Jos emme tunne Sanaa ja ymmärrä oikein Raamatun ilmoitusta, eksymme.


2. Piet. 2:1

“Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.”


4) Koska tarvitaan Sanan ja Jumalan voiman tuntemista


Mark. 12:24

“Jeesus sanoi heille: Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?”5) Koska Jumalan sanaa ei saa väärentää


2. Kor. 4:1-2

“Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden, me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.”6) Koska Sanan tutkimisen kautta kasvamme täysi-ikäisiksi voidaksemme toteuttaa Jumalan tahtoa


Ef. 4:13-14

“kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;”


7) Koska tarvitaan opetusta ja Pyhän Hengen viisautta ymmärtää, tulkita ja soveltaa oikein Jumalan sanaa


Jumalan sana/profetia ei ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.


2. Piet 1:19-21

“Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.”


Ps. 119:130

“Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.”Raamatun tulkinnan periaatteita


Raamatun kirjoittivat monet eri henkilöt noin 1500 vuoden aikana, joten sen tarkka ymmärtäminen on vaikeaa. Tarve joidenkin raamatunkohtien tulkintaan voi johtua myös siitä, että meidän ja Raamatun kirjoittajien sanojen ja ajattelutapojen välillä on kuilu.1 Kielellinen kuilu = on erilaisia sanoja ja sanontoja


Eroja on Suomessakin alueittain: esimerkiksi Savossa tuima tarkoittaa, että täytyy lisätä suolaa, pohjalaiset tekevät päinvastoin.


Uudet raamatunkäännökset pyrkivät huomioimaan kielellisiä ja kulttuurisia eroja. Näin esimerkiksi kohta “vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi” avautuu sekä suomalaisille että Afrikan ihmisille, jotka eivät ole koskaan nähneet lunta.


Eri käännöksiä kannattaa vertailla, koska niissä on muitakin muutoksia:


Luuk. 20:17, Raamattu Kansalle -käännöksen mukaaan:

Jeesus katsoi heihin ja sanoi : Mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitus: ‘Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukiveksi’?


1933/1938-käännöksessä huippukivi on kulmakivi.


Esimerkiksi Luuk. 17:20, jossa fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, Raamattu Kansalle -käännöksessä sanotaan:

“Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: ‘se on täällä tai tuolla’, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.


Vuoden 1933/1938 käännöksen mukaan Jumalan valtakunta ei ole teidän keskellänne vaan ‘sisällisesti teissä’.


2 Kulttuurinen kuilu = tavat ovat erilaisia


3 Maantieteellinen kuilu = jotkut joet ovat kuivuneet, tai paikat eivät esiinny enää kartalla


4 Historiallinen kuilu = kuninkaat ja valtakunnat ovat hävinneet


- Rooman valtakunta, Babylon, amorilaiset, filistealaiset…


5 Raamattua on tutkittava sen historiallista taustaa vasten


On tutkittava sen ajan kulttuuria ja tapoja, mm. jumalanpalvelusmenoja, avioliittotapoja.

Mielenkiintoista esimerkiksi:

- Israel ja juutalaiset olivat Rooman vallan alaisina, kun Uusi testamentti kirjoitettiin.

- Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan Patmoksen saarella.6 Pyhä Henki on antanut jokaiselle Raamatun kirjalle oman tarkoituksen


Jokaisella kirjalla on jokin erityinen sanoma välitettävänä.

Esimerkiksi Jeesus on:

- Matteuksen evankeliumissa juutalaisten Messias ja Kuningas

- Markuksen evankeliumissa palvelija

- Luukkaan evankeliumissa ihmisen poika

- Johanneksen evankeliumissa Jumalan karitsa, joka tuo pelastuksen kaikille krisityille


Paavalin jotkut kirjeet ovat kiertokirjeitä, esimerkiksi Galatalaiskirje. Jotkut kirjeet on suunnattu joillekin seurakunnille, esimerkiksi Korinttolaiskirje.7 Raamattua ja sen jakeita on tutkittava niiden tekstiyhteydessä


- Tarkista edellistä ja seuraavaa jaetta, kuuluvatko ne samaan asiayhteyteen!

- Pilkut ja välimerkit oikeille paikoillleen!

- Lue koko jae!


Esimerkiksi Psalmissa 14:1 ei sanota, ettei Jumalaa ole, vaan että ‘Hullu sanoo sydämessänsä: “Ei ole Jumalaa.”Luuk. 23:42-43

Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus sanoi hänelle: “Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa.”


Tarkkaavaisuutta vaaditaan: Esimerkiksi Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että välimerkin kuuluisi tässä paikassa olla tänä päivänä -ilmaisun jälkeen. Se kuitenkin muuttaisi merkityksen vääräksi.8 Raamatun jakeita ei saa irrottaa tekstiyhteydestä omia mielipiteitä tukemaan


“Peukalopaikka-tekniikka” voi koitua kohtaloksi:


Matt. 27:5

Niin Juudas viskasi hopearahat temppeliin ja lähti pois. Sitten hän meni ja hirttäytyi.

Luuk. 10:37

Jeesus sanoi hänelle: Mene ja tee sinä samoin!


Joh.13:27

Niin Jeesus sanoi hänelle: Minkä teet tee se pian!


Jotkut myös tulkitsevat ja opettavat, ettei Pyhällä Hengellä täyttymistä, kielillä puhumista eikä profetoimista enää tarvita, koska 1. Kor 13:8 sanoo, että profetoiminen katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa. Asiayhteys kuitenkin osoittaa, milloin kielillä puhuminen lakkaa: sitten, kun tieto katoaa! Jakeessa 10 sanotaan: “Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on,katoaa se, mikä on vajavaista.


9 Raamatun jakeita on tutkittava aina kaikkien samoista asioista puhuvien rinnakkaiskohtien kanssa


Esim, Saarnaajan kirjan kohta 3:18-22 osoittaa Salomon etääntymisen Jumalasta: Salomo rinnastaa ihmiset eläimiin eikä tiedä ihmisen hengestä, mihin se kuoleman jälkeen menee. Tämä on ristiriidassa muun raamatunopetuksen ja Hengen kanssa, mikä johtuu siitä, että Salomon oma, inhimillinen ajattelutapa sai hänessä vallan. Hän luopui sydämessään Jumalasta ja toimi Jumalan tahdon vastaisesti ottamalla itselleen pakanavaimoja.Väärää Sanan avaamista ja käyttämistä (väärää eksegeesiä) on:


LÄHTÖKOHTANA OMA AJATUS: Raamatun tulkinta niin, että meillä on mielipide, johon etsimme raamatunkohdan, jolla tuemme omia mielipiteitä

Esimerkiksi koska Raamatussa ei ole sanaa kolmiyhteinen Jumala, Jehovaan uskovat tukeutuvat Vanhaan testamenttiin ja 5. Moos. 6:4 kohtaan: “Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme.Herra on yksi.”


Uudessa testamentissa Luuk. 3:21-22 tuodaan kuitenkin esille: “Kun kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni: Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä ole mielistynyt.”Oikeaa Sanan käyttämistä ja avaamista (oikeaa eksegeesiä) on:


LÄHTÖKOHTANA TEKSTIN AJATUS: Olemme valmiita muuttamaan omat mielipiteemme Raamatun ohjeen mukaisiksi


Ei siteerata joidenkin ihmisten sanomisia, esim. Lutherin tai paavien, Paavo Ruotsalaisen, vaan Jumalan sanaa sekä Jeesuksen ohjeita ja opetuksia!Lopuksi


Matt. 5:43

Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.Joh. 16:13

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee,sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.


Jaak 3:1

Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.


Jaak 1:22

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.Muista, että Raamattu on Jumalan varma ja erehtymätön, Pyhän Hengen innoittama ilmoitus, joka sisältää kaiken, mitä Jumala tahtoo meidän tietävän!


1 Tess 1:5-6, 13

Opetuksen pitäjänä Martti Suhonen seurakunnan vanhemmiston jäsen

57 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page