Miljoonat ovat sen löytäneet,
löydä sinäkin!

Who We Are

GettyImages-1340434591-5a453e424e4f7d003a11a867.jpg
Sinun mahdollisuutesi

Rikollisuus, taloudelliset ongelmat ja inhimillinen kärsimys näyttävät tulleen maailmaan jäädäkseen. Monet ihmiset kokevat tulevaisuuden epävarmaksi. Jeesus Kristus tarjoaa vaihtoehdon. Hän ilmoittaa Raamatussa, että ihmisen on mahdollista löytää Hänessä elämän merkitys sekä rauha. Jeesus on ollut tie sovintoon ihmisen ja Jumalan välillä monien miljoonien ihmisten kohdalla vuosituhannet. Hän haluaa olla sitä sinullekin.

Raamattu kertoo Jeesuksen syntymästä, opetuksista, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Se välittää myös tiedon siitä, mitä Jeesus meille ihmisille tarjoaa: rakkautta, anteeksiantoa ja uuden alun elämälle.
Miksi Jumala on kiinnostunut sinusta?

Jumala loi sinut. Hän rakastaa sinua niin paljon, että haluaa sinun viettävän ikuisuuden kanssaan. Jeesus on itse sanonut, että Jumala on rakastanut niin paljon maailmaa (sinua ja minua), että Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään (sinä ja minä), joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16)

Vanhan Testamentin profeetta Jeremia kertoo Jumalan ajatuksien olevan sinua kohtaa seuraavanlaiset: "Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon." (Jer. 29:11)

Jeesus tuli maailmaan sen vuoksi, että oppisimme tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Hän antaa elämäämme  tarkoituksen.
identity-in-christ-header.jpeg
istock-589561590.jpg
Voitko pelastaa itsesi?

Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli, että meillä olisi läheinen suhde ja tiivis yhteys Hänen kanssaan. Synti tuli ja katkaisi tämän yhteyden.

Raamatussa sanotaan: " Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" (Room. 3:23). Monista hyvistä yrityksistämme huolimatta me toimimme omin päin ja kompastelemme. Se voi olla aktiivista kapinaa Jumalaa vastaan tai passiivista välinpitämättömyyttä. Raamattu kutsuu tällaisia asenteita synniksi. Synti tarkoittaa hengellistä, henkistä, fyysistä ja iankaikkista eroa Jumalasta

Ihmiselle on tyypillistä yrittää tavoittaa Jumalaa omin voimin. Se ei kuitenkaan onnistu. Hyvät tekomme tai uuden filosofian tai elämäntavan omaksuminen eivät riitä. Emme milloinkaan pysty omin voimin välttämään vääriä tekoja. Vain Jeesuksen kautta voimme kokea Jumalan rakkauden ja oppia tuntemaan Hänet sekä Hänen tahtonsa meidän elämäämme varten. 

Kun Jeesus antoi elämänsä puolestamme Golgata-nimisellä kukkulalla Jerusalemin ulkopuolella, Hän avasi ainoan tien yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesus huusi ristillä: "Se on täytetty!" Jeesuksen tarjoaman sovitus on täydellinen ja riittävä. siihen ei tarvitse eikä voi lisätä mitään.

Sen sijaan, että yrittäisimme itse saavuttaa Jumalan ponnisteluillamme, voimme yksinkertaisesti vastaanottaa Jeesuksen tarjoaman armon. Jeesus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä. ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani." (Joh. 14:6)

 
faith-hope-and-love-2EAN3R3.jpg
Mitä on usko ja rakkaus?

Jeesus ei ainoastaan kuollut meidän syntiemme tähden, vaan Hän nousi kuolleista. Hän voitti kuoleman vallan. Siksi Hän voi antaa meille ikuisen elämän. Kun otamme otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen Pelastajana ja Herrana, saamme syntimme anteeksi. Alamme kokea Hänen rakkauttaan, ja elämämme tarkoitus alkaa kirkastua. Jeesuksen vastaanottaminen merkitsee, että uskot Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja syntiesi sovittaja.

Jeesuksen sovitustyön vastaanottamista voisi kuvata vertauksella junasta, joka on matkalla pääteasemalleen. Pääteaseman nimi taivas. Jos ihminen ei suostu astumaan junaan, hän ei voi päästä perille pääteasemalle. Ihmistä ei auta se, että hän tietää, mihin juna on menossa. Hänen on noustava junaan. Matkalippu on jo maksettu - lipun osti Jeesus.

Usko ei tarkoita vain sitä, että hyväksyy älyllisesti Jeesuksen olevan Jumalan poika. Jeesus odottaa, että sitoudut Häneen henkilökohtaisesti - Hän haluaa henkilökohtaisen suhteen sinuun. Jos teet sen ja suostut Hänen seuraajakseen, teet elämäsi tärkeimmän ja parhaimman päätöksen.

Suhteen aloittaminen ja siihen sitoutuminen tapahtuu kääntymällä Jumalan puoleen ja suostumalla sovintoon Hänen kanssaan. Voit tunnustaa tehneesi väärin Jumalaa, lähimmäisiäsi ja itseäsi kohtaan ja pyytää syntejäsi anteeksi Jumalalta. Silloin Hän tulee elämääsi todelliseksi muutosvoimaksi. 

Kun olet valmis tähän päätökseen, sano se Jumalalle. Jos et tiedä, miten muotoilisit sanasi, rukoile näin: 

 
”Rakas Taivaallinen Isä! Tulen eteesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä Sinua vastaan, lähimmäisiäni ja itseäni vastaan . Kadun pahoja tekojani ja tahdon pyytää anteeksi syntejäni. Anna minulle minun syntini anteeksi.

Kiitos Jumala, että hyväksyt minut lapseksesi ja annat minulle uuden elämän.

Otan sinut, Jeesus, vastaan Pelastajanani, Vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin, niin että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Amen.
7568-two-sets-of-hands-holding-a-puffy-heart-getty.jpg